Lira korbowa. Katalog kompozycji

2021/2022

Grafika: Magda Chodorowska

Projekt składa się z dwóch segmentów: warsztatów kompozytorskich i katalogu kompozycji na lirę.

Jesienią 2021 odbyły się Warsztaty kompozytorskie wokół liry korbowej.
Zrealizowaliśmy 10 spotkań dla kompozytorów, studentów kompozycji oraz wszystkich twórców zainteresowanych pisaniem muzyki na lirę korbową solo i w zespole. Celem projektu jest rozwój twórczości na lirę korbową, realizacja profesjonalnych warsztatów dla twórców muzyki współczesnej.
Warsztaty składają się z zajęć w grupie – pokaz możliwości technicznych, brzmieniowych i artykulacyjnych, odsłuch i analiza partytur, praca nad nowymi technikami gry, notacją, wykorzystanie elektroniki. Drugim etapem była praca indywidualna z kompozytorem nad utworem.


Efektem projektu jest powstanie kompozycji oraz utworzenie strony projektu – Katalog kompozycji współczesnych na lirę korbową. W przyszłości planujemy koncert i wydanie płyty. Realizacja: Warsztaty: Malwina Paszek Konsultacja merytoryczna: Matthias Loibner.

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań od października do grudniu 2021 odbyło się w Domu Tramwajarza (Sala Tradycji) dzięki współpracy z Fundacją Pana Gara. W warsztatach wzięło udział 6 kompozytorów i kompozytorek: Oliwia Abravesh, Joanna Wilczyńska, Marcin Zieliński, Jerzy Fryderyk Wojciechowski, Tomasz CItak i Jakub Królikowski. Projekt stanowi kontynuację cyklu warsztatów pt. Warsztaty z korbą. Konserwacja.Nauka.Kompozycja z 2020 roku zrealizowanego przez Fundację Korba.


Projekt finansowany przez ZAiKS Fundusz Popierania Twórczości.

Oliwia Abravesh
Oliwia Abravesh
Joanna Wilczyńska
Joanna Wilczyńska
Marcin Zieliński