Podręcznik do gry na lirze korbowej

Malwina Paszek, współtwórczyni Fundacji Korba jest autorką pierwszego podręcznika do gry na lirze korbowej w Polsce. Książka jest efektem 3-miesięcznego stypendium z budżetu Miasta Poznania.

Elementy składowe
Na podręcznik składają się: materiały edukacyjne w formie ćwiczeń, instrukcji, opisów budowy i historii oraz konserwacji instrumentu; nuty prezentujące muzykę od średniowiecza do baroku oraz kompozycje współczesne, a także przykłady aranżacji pieśni tradycyjnej. Ponadto w podręczniku można znaleźć kody QR jako odnośniki do Wideoporadnika Lirnika czy nagrań utworów będące ilustracją omawianych tematów lub przedłużeniem formy uczenia z wykorzystaniem nowych możliwości technicznych. W podręczniku znajduje się także rozdział poświęcony zapisowi nutowemu w formie kompendium dla muzyków i kompozytorów. Na potrzeby ilustracji wybranych tematów została zrealizowana monochromatyczna sesja zdjęciowa.

W powstaniu podręcznika pomogli:
Szymon Konrad – fotografie
Magdalena Chodorowska – akwarele
Robert Sidorowicz – skład
Matthias Loibner – konsultacja merytoryczna

Jak wyglądała praca nad podręcznikiem?
Prace objęły kwerendę dostępnych materiałów edukacyjnych poświęconych lirze korbowej w literaturze zagranicznej oraz przegląd publikacji z zakresu badań naukowych poświęconych nowym technikom artykulacji. Kolejnym etapem (choć nieplanowanym) była realizacja ankiety. Dzięki niej udało się poznać preferencje, potrzeby i oczekiwania przyszłych użytkowników podręcznika. Wyłoniły się dzięki temu konkretne treści. A dalej praca nad koncepcją książki i pisanie, komponowanie, sesja fotograficzna, praca z grafikami i informatykami.


Struktura podręcznika
5 rozdziałów ułożonych tematycznie; od treści najbardziej podstawowych aż do średnio zaawansowanych. Rozdziały można przerabiać po kolei lub jako osobne tematy.
Wstęp i przedmowa
1. Początek (rozdział poświęcony podstawom z zakresu budowy instrumentu, prawidłowej pozycji ciała, rąk, intonacji i dynamiki, pracy lewej i prawej ręki)
2. Konserwacja (rozdział poświęcony tematyce około lutniczej, pokazujący zasady konserwacji instrumentu i doboru strun)
3. Harmonia (rozdział prezentujący skale, tonacje, kwestie związane z doborem burdonu, tonalnością i transpozycją)
4. Kolory i brzmienia (w tym rozdziale można znaleźć treści związane z artykulacją, techniką trompette/trampet oraz ornamentacją współczesną i barokową)
5. Pieśni na lirę (rozdział dotyczy tematyki pieśni głównie tradycyjnych wykonywanych z instrumentem, rys historyczny repertuaru na lirę i głos oraz sposoby aranżacji i przykłady utworów)
Zapis nutowy
Bibliografia
Spis ilustracji
Spis haseł

Jak wygląda podręcznik? Oto przykładowe strony

Zrealizowano ze środków Miasta Poznania w ramach Stypendium Twórczego Miasta Poznania