Sonomachina

Zapraszamy serdecznie w lipcu 2021 na projekt Sonomachina. W ramach rezydencji „List do przyszłości” Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury SMAK będziemy realizować 3 działania: warsztaty konstruktorskie, warsztaty umuzykalniające i warsztaty śpiewacze. Zapraszamy na Fyrtel Główna, ul. Głowna 42 w Poznaniu.

Zbudujemy wspólnie instrument wraz z mieszkańcami dzielnicy Główna w Poznaniu. Sonomachina to obiekt – instrument zaprojektowany przez Krzysztofa „Cysia” Nowaka, fotografa i designera. InstrUment powstanie w duchu ekologii, recyklingu i upcyclingu.

Drugim etapem jest część warsztatowa skierowana do dzieci – czyli warsztaty umuzykalniające. Warsztaty poprowadzi Malwina Paszek. Trzecim elementem są warsztaty śpiewu ludowego prowadzone przez Oliwię Abravesh. Tematem są pieśni polskie i ukraiński na te same lub podobne zwyczaje.

Warsztat ma na celu wprowadzenie tradycji ukraińskiej na Główną, budowanie wspólnoty i pozytywnych relacji sąsiedzkich.

Cały projekt podsumowuje film prezentujący etapy powstawania Sonomachiny. Zdjęcia i montaż: Szymon Konrad.

Inne wpisy