Sonomachina

W lipcu 2021 zrealizowaliśmy projekt Sonomachina. W ramach rezydencji „List do przyszłości” Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury SMAK zrealizowaliśmy 3 działania: warsztaty konstruktorskie, warsztaty umuzykalniające i warsztaty śpiewacze. Fyrtel Główna, ul. Głowna 42 w Poznaniu. Dźwiękowa machina stanęła na Głównej.

Zbudowaliśmy wspólnie wraz z mieszkańcami dzielnicy Główna w Poznaniu Sonomachinę, obiekt – instrument zaprojektowany przez Krzysztofa „Cysia” Nowaka, fotografa i designera. Instrument powstał w duchu ekologii, recyklingu i upcyclingu.

Materiałem, z którego powstał instrument są przedmioty, które wydają dźwięki. Niektóre jak dzwonki rowerowe są gotowymi instrumentami, inne jak metalowe rurki będące kiedyś elementami rolet okiennych, należy dostosować i nadać im muzyczną rolę. Instrument powstał z przedmiotów przyniesionych przez warsztatowiczów, jak koło rowerowe oraz dzięki pomocy działającym się w okolicy firmom. Dzwonki chromatyczne, powstały dzięki pomocy firmie Verti-Line zajmującej się produkcją rolet oraz ZZO (Zakład Zagospodarowania Odpadów), który przekazał dzwonki rowerowe. Pudło rezonansowe oraz obręcze do bębnów zostały wycięte na maszynach CNC.

Drugim elementem skierowanym do dzieci były warsztaty umuzykalniające. Warsztaty poprowadziła Malwina Paszek. Trzecim elementem były warsztaty śpiewu ludowego prowadzone przez Oliwię Abravesh. Tematem stały się pieśni polskie i ukraiński na te same lub podobne zwyczaje. Warsztat miał na celu wprowadzenie tradycji ukraińskiej na Główną, budowanie wspólnoty i pozytywnych relacji sąsiedzkich.

Cały projekt podsumowuje film prezentujący etapy powstawania Sonomachiny. Zdjęcia i montaż: Szymon Konrad.