Sonomachina

W lipcu 2021 zrealizowaliśmy projekt Sonomachina. W ramach rezydencji „List do przyszłości” Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury SMAK zrealizowaliśmy 3 działania: warsztaty konstruktorskie, warsztaty umuzykalniające i warsztaty śpiewacze. Fyrtel Główna, ul. Głowna 42 w Poznaniu. Dźwiękowa machina stanęła na Głównej.

Zbudowaliśmy wspólnie wraz z mieszkańcami dzielnicy Główna w Poznaniu Sonomachinę, obiekt – instrument zaprojektowany przez Krzysztofa „Cysia” Nowaka, fotografa i designera. Instrument powstał w duchu ekologii, recyklingu i upcyclingu.

Drugim elementem skierowanym do dzieci były warsztaty umuzykalniające. Warsztaty poprowadziła Malwina Paszek. Trzecim elementem były warsztaty śpiewu ludowego prowadzone przez Oliwię Abravesh. Tematem stały się pieśni polskie i ukraiński na te same lub podobne zwyczaje. Warsztat miał na celu wprowadzenie tradycji ukraińskiej na Główną, budowanie wspólnoty i pozytywnych relacji sąsiedzkich.

Cały projekt podsumowuje film prezentujący etapy powstawania Sonomachiny. Zdjęcia i montaż: Szymon Konrad.