uOj lecie, lecie na krótkiej nocy

uOj lecie, lecie na krótkiej nocy

uOj lecie, lecie na krótkiej nocy :||
Wyjeździuł Jaś, kuónia :||
Jino mu ueczy

Jino mu ueczy, jino mu grzywa :||
Tyś tymu dziewczyno
Tyś tymu jedyno
Wszystkiemu winno

Jo żym nie winno, tyś tymu winien :||
Buo żeś mnie upojuł :||
Czerwonym winym

Czerwonym winym, uostrom gorzołką :||
Mogła żym jeszcze być :||
Dziś panieneczką

Jo panieneczką, a ty młodzieńcym :||
Mogliśmy oboje, mogliśmy oboje
Chuodzić pod wińcym