Siedzi sowa na stodole

Siedzi sowa na stodole

||: Siedzi sowa na stodole
Zając na lodzie: || (da dana)
||: Wyglynduje Kasia Jasia
żeli nie jedzie :|| (da dana)

||: A uón jachoł z Wesfaliji
Jeszcze nie buł dzień :|| (da dana)
||: I natrafiuł ładne dziewcze,
które sioło lyn :|| (da dana)

||: Szcześć ci Boże panieneczko
musisz mojum być :|| (da dana)
||: Ale ludzie powiadajum
nie umiem robić :|| (da dana)

||: uOj stoi tam brzezineczka
przed muoje wroty :|| (da dana)
||: Ta nauczy i wyćwiczy
wszelkiej robuoty :|| (da dana)

||: Pocałuj mnie ty chłopoku
Pocałuj mnie w rzyć :|| (da dana)
||: Kiedy żeś mi uobiecywoł
brzezineczką bić :|| (da dana)