Mamo moja, mamo moja

Mamo moja, mamo moja

Mamo moja, mamo moja
Jadłaby jo wiśnie
uOj ja dana jadłaby jo wiśnie

Poślijcie mi do Józinka
to uón mi je przyśle
uOj ja dana, to uón mi je przyśle

Mamo moja, mamo moja
Główeczka mnie boli
uOj ja dana główeczka mnie boli

Poślijcie mi po doktora
To uón mi ją zgoi
uOj ja dana to uón mi ją zgoi

Łado pan doktór przyjechoł
Stanął w kuńcu łóżka
uOj da dana, stanął w końcu łóżka

A bydzie ty, a bydzie tu
mało kukułuszka
uOj ja dana, mało kukułuszka

Łado ty panie doktorze
Nie mów że mi tegó
uOj ja dana, nie mów że mi tegó

Moja córka jedynoczka
nie zrobiuła tegó
uOj ja dana, nie zrobiuła tegó

Łado pan doktór odjechoł
uóna wykskoczuła
uOj ja dana, uóna wyskoczuła

I swą mamę, i swą mamę
Za nóżki schwyciuła
uOj ja dana, za nóżki schwyciuła

Mamo moja, mamo moja
Nie dejcie nic mówić
uOj ja dana, nie dejcie nic mówić

Łado jak syn urośnie
Bydzie babciu mówić
uOj ja dana, bydzie babciu mówić