Nad miesiącem wielkie koło

Nad miesiącem wielkie koło

||: Nad miesiącem wielkie koło
woda je bierze :||
||: Moja mama nic nie robi
Jyno mnie strzeże :||

||: Choćby strzegła I nastrzegła
Stróża stowiała :||
To uóna mnie nie uszczeże
Jak byde chciała :||

||: Są w ogrodzie biołe róże
Pójde jo na nie :||
||: Jeszcze jesteś chłopiec młody
Już mosz kochanie :||

||: Jeszcze jesteś chłopiec młody
Jeszczyś nie urós[ł] :||
||: A już ci sie upodobał
u dziewczeńcia głos:||