Jak mnie moja mama we świat wygoniała

Jak mnie moja mama we świat wygoniała

Jak mnie moja mama we świat wygoniała
Precz od domu daleczko :||
Jak mnie wygoniała, tak mi przykozała
Aby wiencej nie wrócić :||

Nie wróce jo wiencyj najkochańsza mamo
A jak ino roz tydzień :||
Stane jo sie ptoszkiem, małym gregoloszkiem
I powrócę w kożdy dziń :||

I przylecioł ptoszek, mały gregoloszek
Usiod se na leliji :||
Najmłodszo sioszczyczka uokienkiem patrzała
I na ptosia siuwała :||

Siuwej, siuwej ptoszku mały gregoloszku
Nie łamaj ty leliji :||
Boś pod niom nie kopoł, ani żeś nie zasioł
Nie bydziesz z nij wiónka wiół :||

Dobrze Ci tu dobrze, najkochańszo siostro
U tyj matuli bujać :||
A mnie tak nie dobrze, ubogiej sierocie
Po tym świecie się tułać :||

Tułom jo się, tułom uojca, matki ni mom
Jak ta biedna uowieczka :||
Bo każdo uowieczka mo pastyrza swygo
A ja ni mom nikogó :||